Mystery Youtuberský kvíz

Viac kvízov na www.riddles.sk

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 80% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1. Ktorý youtuber vyzbieral peniaze na výsadbu 20 miliónov stromov?

2. Primárne aké videá robí youtuberka HunniBee?

3. Ktorá z týchto youtuberiek sa priznala, že prekonala anorexiu?

4. Kde nakrúcal GoGo svoje prvé videá?

5. Aké jedlo jedla Patra Bene 7 dní?

6. V ktorej krajine nakrútil PPPeter video, v ktorom nechali rakvu na recepcii?

7. Ktorý/á youtuber/ka má kanál, na ktorom sa nemaľuje?

8. Ako sa volá CREEPove alter ego?

9. Ktorý/á youtuber/ka má pozdrav „Hi, sisters!“?

10. Kto pomohol Bačovi získať 100 000 odberateľov?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or