Mystery študentský kvíz dejín 20. storočia

Viac kvízov na www.riddles.sk

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 80% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Gavrilo Princip zavraždil:

Kto bol Alois Rašín?

V ktorom meste Masaryk uverejnil Vyhlásenie nezávislosti o demokratickej Česko-slovenskej republike?

Ktorá udalosť sa považuje za vypuknutie 2. svetovej vojny?

V ktorom roku vzniklo ZSSR?

Čo významné sa stalo v roku 1969?

Na ktorého z členov skupiny The Beatles bol spáchaný atentát?

Ktorá náhoda o Alexandrovi Dubčekovi je pravdivá?

Ktorý spisovateľ plnil funkciu ministra kultúry?

Hnutie hippies sa držalo hesla:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or