Author: Juraj

Môj kraj, môj dom

Knowledge quiz
Questions 11
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1. Koľko okresov má Trnavský kraj?

2. Z uvedených miest okresným mestom nie je:

3. Pieštany a Smrdáky sú:

4. Medzi známe pútnické miesta v Trnavskom kraji patrí

5. S koľkými štátmi hraničí Trnavský kraj

6. Vodné diela Sĺňava a Kráľová sa nachádzajú na rieke

7. Z uvedených produktov sa v Trnavskom kraji nevyrábajú

8. Pác, Kamenný Mlyn, Koplotovce sú názvy:

9. Aký je najväčší európsky voľne žijúci vták na Podunajskej rovine?

Aký je najmasovejší šport v Trnavskom kraji?

11. Koľko futbalových oddielov sa nachádza v Trnavskom kraji?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or