Miništrovanie? Čo je to?

možno len oprášenie si vedomostí okolo oltára

Knowledge quiz
Questions 27
Criteria 95% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ako sa nazýva skrinka, v ktorej sa uchovávajú premenené hostie?

Ako inak nazývame Oltárnu sviatosť?

Od čoho sa zapaľuje krstná svieca pri krste?

Ktorá liturgická farba prevláda v advente?

Ktorá liturgická farba sa používa v bežnú nedeľu?

V ktorý deň nesmie hrať v kostole organ?

Čo znamená Eucharistický pôst?

Čo znamená, keď zvonia kostolné zvony?

Prečo sa katolícky kňaz neoženil?

Koľko gombíkov má farár na reverende (čierne dlhé šaty)?)

Čo znamená slovo Eucharistia?

Po akých slovách kňaza počas sv. omše si podávame ruky?

Z ktorých častí sa skladá bohoslužba - svätá omša?

Kto povedal "Ja som svetlo sveta"?

Ako sa nazýva odev rehoľníkov?

V ktorom roku vyhlásil Ján Pavol II. sestru Zdenku za blahoslavenú?

Ako sa nazýva biskupská špicatá čapica?

Ako sa nazýva veľkonočná svieca?

Čo je to krizma?

Ako sa nazýva biskupská palica?

Ktorý rímsky cisár zrovnoprávnil kresťanské náboženstvo s pohanským?

Ako sa nazýva v kostole priestor okolo oltára?

Ako sa nazýva kúsok látky na utieranie kalicha?

Čo je to lekcionár?

Čo môže mať oblečené aj kňaz aj miništrant?

Koľko kníh-spisov obsahuje Nový zákon?

Čo je to homília?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or