Author: Revúca

Mini kvíz III. Čo vidíte na obrázku?

Poznáte správne názvy najznámejších objektov v našom meste a jeho okolí? Otestujte si svoje vedomosti, zabavte sa a možno sa aj niečo nové naučíte...

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Budova, nachádzajúca sa na námestí, známa pod názvom Kohút, sa oficiálne nazýva:

Detský folklórny súbor pôsobiaci v Revúcej sa nazýva:

Obľúbené "sysľovisko" v NP Muránska planina neďaleko Muráňa sa nachádza v lokalite:

Známy viadukt na obrázku sa nazýva:

Obľúbené pečivo v rôznych príchutiach z neďalekého Muráňa sa nazýva:

Penzión, nachádzajúci sa v budove na obrázku, sa nazýva:

Medzi Jelšavou a Štítnikom sa nachádza unikátna jaskyňa zaradená do Zoznamu UNESCO. Aký je jej názov?

Najstarší zvon v meste, nachádzajúci sa vo veži Rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca diakona, sa volá:

Na Veľkej Lúke môžete nájsť stádo pasúcich sa polodivokých koní. Ako sa toto plemeno nazýva?

Na priečelí ktorej budovy v meste sa nachádza obraz bohyne Themidy?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or