Author: Revúca

Mini kvíz I. Čo vieš o meste Revúca?

Otestujte si svoje vedomosti o meste Revúca, ale hlavne sa chvíľku zabavte a možno sa niečo nové aj naučíte...

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Kde môžeme hľadať pôvod súčasného názvu mesta Revúca?

Koľko obyvateľov má mesto Revúca? (k roku 2019)

Aká je rozloha mesta Revúca?

Kto je patrónom mesta Revúca?

Akú nadmorskú výšku má najvyšší vrch Kohút?

Koľko kilometrov má Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta?

Po ktorom významnom dejateľovi je pomenovaná Mestská knižnica v Revúcej?

Kto je autorom vitrážového okna z roku 1957 nachádzajúceho sa na budove revúckej nemocnice?

V parku pred Mestským kultúrnym strediskom sa nachádza pamätník v podobe vojaka s dieťaťom venovaný bojovníkom a obetiam SNP. Aký názov má tento pamätník?

Ktoré jedlo sa v Revúcej tradične varí na sviatok Troch kráľov?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or