MINI KVÍZ

Zvládnete správne odpovedať na otázky z dejín Slovenska? Otestujte sa vo vedomostnom kvíze

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Kedy vstúpilo Slovensko po prvýkrát do spoločného štátu s Českom? Tento deň je u nás pamätným dňom a v Česku štátnym sviatkom.

Čím sa zapísal do slovenských dejín Ivan Bella?

Kto sa stal prvým prezidentom Slovenska?

Kto získal prvú zlatú medailu na OH 1996 v Atlante v ére samostatnosti Slovenska?

V ktorom roku tragicky zahynul M.R. Štefánik?

V ktorom roku bola uzákonená spisovná Slovenčina skupinou, ktorej hlavným predstaviteľom bol Ľudovít Štúr?

Kedy sa začala okupácia Československa vojskami krajín Varšavskej zmluvy?

Ktoré mesto bolo v ére Československa samosprávnym sídlom Stredoslovenského kraja?

V ktorom roku vstúpilo Slovensko do EU?

V ktorom roku sa stalo euro oficiálnym platidlom na Slovensku?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or