Author: VSM

Miklušova väznica v Košiciach

Milí návštevníci Žijeme zvláštne časy spojené s obmedzením sociálneho kontaktu a pohybu. Kvôli bezpečnosti sú pre Vás zatvorené aj naše stále expozície. Vďaka technickým vymoženostiam našej doby však vieme tieto hendikepy a sociálnu izolovanosť preklenúť zvýšenou prezentačnou aktivitou vo virtuálnom priestore. Touto cestou sa Vám vieme pripomenúť a osviežiť aj spomienky na naše expozície, ktoré ste už videli, alebo v prípade ak ste ich ešte nevideli viete do nich nakuknúť aj touto cestou. Veríme, že Vás krátkymi kvízmi nielen zabavíme, poučíme, ale aj navnadíme na návštevu expozícií po skončení dnešných obmedzení. Náš druhý kvíz sa bude týkať expozície Miklušova väznica.

Knowledge quiz
Questions 8
Criteria 50% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1.) Podľa koho bola pomenovaná Miklušova väznica?

2.) Objekt Miklušovej väznice vznikol spojením dvoch...

3.) Objekt bol adaptovaný na väzenské účely...

4.) Na základe kúskov koží nájdených počas posledného archeologického výskumu vieme, že v priestoroch niekdajšieho dvorného krídla objektu, pred tým než začal slúžiť väzenským účelom, sídlil...

5.) Väzenské obdobie objektu pripomínajú graffity – nápisy na stenách, ktoré väzni...

6.) V expozícii Miklušova väznica sa nachádza aj volebná urna používaná pri voľbe richtára, vhadzovali sa do nej...

7.) V expozícii Miklušova väznica sa nachádzajú exponáty zvané husle, čo pod týmto pojmom rozumieme?

8.) V súvislosti s objektom dnes nazývaným Miklušovou väznicou sa v historických dokumentoch uvádzal termín berecinec, akého pôvodu je tento termín a čo označoval?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or