Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Medzinárodné aktivity Spojenej školy v Detve

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 8
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy

Kde môžu naši žiaci chodiť na zahraničnú prax?

Kde môžu naši žiaci cestovať na zahraničné mobility?

Akým témam sa venujeme v rámci spoločných projektov so zahraničnými partnermi?

V ktorom sídle Európskeho parlamentu naši žiaci ešte neboli?

Koľko našich žiakov chodí v priemere ročne do zahraničia?

Čo získajú žiaci po absolvovaní stáže v zahraničí?

Čo umožňuje program Erasmus+?

Čo umožňuje program Euroscola?

Send