New

MDD Kvíz

Knowledge quiz
Questions 20
Criteria 60% to pass
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú...

V ktorom slove je gramatická chyba?

Aké je množné číslo slova "person"?

Zoznam svetového dedičstva poznáme pod názvom...

Najvyšší vrch na Slovensku je?

Ako sa volá geometrický útvar na obrázku?

Najsilnejší sval v ľudskom tele je?

"Lavica sa smeje" ide o ...

Kedy sa konali prvé staroveké Olympijské hry?

Akej farby sú olympijské kruhy na vlajke?

Vlajka ktorého štátu je na obrázku?

Medzi pranostiky patrí ľudová múdrosť:

Vynálezcom padáku bol...

Čo je kyberšikanovanie?

V ktorom meste sa nachádza najväčšia a najstaršia knižnica ?

Kto je na obrázku?

Vyber 2 slová, ktoré sú najznámejšie na svete

Najdlhšia rieka na svete je rieka...

Za najpopulárnejší šport na svete sa považuje...

Ktorá trieda má "najlepšieho" triedneho učiteľa?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or