masová spoločnosť

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ktorý z uvedených impulzov nepatrí medzi základné impulzy vzniku masovej spoločnosti?

Termín masová spoločnosť zaviedol:

Hannah Arendtová hovorí o masovej spoločnosti aj ako o spoločnosti:

Typickým produktom masovej spoločnosti, ktorý sa vyznačuje organizovaným spotrebným priemyslom nazývame:

Súčasné postmoderné východiská hovoria, že pre spoločenské vzťahy je typický:

O masovej kultúre aj ako o druhu zábavy hovoril:

Podľa A. Kloskowskej je jedným zo znakov masovej kultúry:

Čo znamená, že sa jedinci stávajú v spoločnosti depersonalizovanými bytosťami?

Pojem industrializácia znamená:

Jedinci v masovej spoločnosti sú silne ovplyvnení aj:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or