Lidské tělo

Knowledge quiz
Questions 25
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Czech (česky, čeština)

Lidská kůže se skládá ze tří vrstev-svrchní pokožky, spodního podkožního tukového vaziva a... Jak se nazývá ta prostřední?

Centrální nervovou soustavu tvoří...Doplňte.

Který vnitřní orgán těla je nejtěžší?

Příštitná tělíska v krku vylučují parathormon, který je nejdůležitějším hormonem těla v hospodaření s... Doplňte.

Plochá kost v přední části kolena se česky nazývá čéška a odborně... Doplňte.

Kolik chromozonů X má mužský genom?

Mízní uzliny jsou v době nemoci nejlépe hmatné v tříslech, v podpaží a... Doplňte.

Dvanáctník, kyčelník a lačník jsou části... Doplňte.

Která z nabízených částí těla není tvořena chrupavka?

Jak se nazývá trubice, kterou vychází moč z ledviny?

Běžné těhotenství trvá 280 dnů. Od kdy se to počítá?

Jak dlouhý průměrné bývá červovitý přívěsek slepého střeva zvaný apendix?

Které zakřivení páteře není normální?

Která tkáň tvoří v našem v těle šlachy, například Achillovu šlachu?

Žláz produkujících hormony máme několik, ale jedna z nich je všem ostatním nadřazená. Která?

Čeho se týkají výrazy, které začínají slovem kranio-?

Co jsou z biologického hlediska nosní a krční mandle?

Která kost tvoří ramenní kloub spolu s kostí pažní?

Ve které trubici jsou uloženy hlasivky?

Jakou barvu má likvor neboli mozkomíšní mok?

Která kyselina je součástí žaludeční šťávy?

Podle připojení rozlišujeme žebra pravá, nepravá a... Doplňte.

Typ kloubu zvaný kulovitý umožňuje pohyb více směry. Kde ho v těle kromě ramene nejdeme?

Oco se stará část lidského mozku zvaná amygdala?

Kolik hlavních tepen vychází přímo z aortálního oblouku, aby postupně rozvětvené zásobovaly krví hlavu a ruce?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or