Lett Underholdning Part 1

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Norwegian (Norsk)

Etter bruddet med Britney Spears i 2002, hvem ble Justin Timberlakes neste kjæreste?

Hvilken ingrediens er vanligvis ikke brukt i hummus?

I hvilket land dukket Hawaii-pizzaen først opp? (NAM!)

Denne kunstneren ble enormt populær på 80-tallet. Hva het han?

Vokalisten Mike Patton har et stemmeregister på hele 6 oktaver. Hvilket band fronter han?

I filmen "Hackers" fra 1995 spiller Johnny Lee Miller en ... hacker. Hva er hans hackernavn?

I samme film spilte Johnny mot en kvinne som han så giftet seg med i virkeligheten. Hvem var det?

Hva er kvadratroten av 289 ?

Hvilken låt begynner med følgende linje: "In the time of chimpanzees I was a monkey" ?

Etter en konsert med Beastie Boys på Quart-festivalen uttalte en kjent mann at: "det var intergalaktisk". Hvem?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or