Lema, paralelný korpus, token, nárečový korpus?

Áno? Nie? Nevadí! Neváhajte a vyplňte kvíz!

Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Čo znamená slovo „lema“ v súvislosti so Slovenským národným korpusom?

Čo znamená slovo „token“ v súvislosti so Slovenským národným korpusom?

Ktoré z tvrdení je správne? Paralelný korpus je [...].

Koľko paralelných korpusov v súčasnosti používateľom ponúka Slovenský národný korpus?

V nárečovom korpuse nájdete vetu: Ta ňeź mi doma, na jutro poźenu kravy, śča mame kravu. Čo znamená slovo „jutro“?

V nárečovom korpuse nájdete vetu: Kím je mladuo, ho trháme, ľebo z veľkím je planá robota a pokvasiľi bi zme aj sa̋ťini, a veľkuo aj veľmi pichá. Čo znamená slovo „planá“?

V nárečovom korpuse nájdete vetu: Príďe ván bľiše k tomu, a vidí je to borovka. Čo znamená slovo „borovka“?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or