Author: Free Food oz

PRVÝ KVÍZ O POTRAVINOVOM ODPADE

Vitaj! Sme občianske združenie Free food a naším cieľom je, aby sa na Slovensku neplytvalo jedlom. Plytvanie jedlom je obrovský celosvetový problém, o ktorom sa, bohužiaľ, hovorí stále málo. Štatistiky však ukazujú, že už len informovanie o probléme a uvedomelosť ľudí znižujú mieru plytvania. Aj preto sme pripravili tento online kvíz, prostredníctvom ktorého si otestuješ svoje vedomosti a zároveň sa určite niečo nové dozvieš. Veľa šťastia!

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Približne koľko percent svetovej produkcie jedla skončí v koši?

Aká je hmotnosť celosvetovo vyprodukovaného potravinového odpadu za rok?

Ak by bol potravinový odpad krajinou, bol by jedným z najväčších producentov skleníkových plynov. Na ktorom mieste by sa umiestnil?

Koľko ľudí na svete podľa FAO (Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) hladuje alebo trpí podvýživou?

Vzhľadom na vysoký nárast populácie do roku 2050 sa má výrazne zvýšiť produkcia jedla. O koľko percent?

Doplňte vetu. Každý rok sa na svete využije územie o rozlohe ..... na produkciu jedla, ktoré sa nezje.

Pravda alebo lož? Od 1.1.2020 sú členské štáty EÚ povinné merať svoj potravinový odpad podľa spoločnej metodiky každé 4 roky.

Podľa definície Európskej únie do potravinového odpadu nepatrí

V ktorej fáze potravinového reťazca sa v Európe plytvá jedlom najviac?

Aký podiel má bioodpad (z toho prevažne potravinový odpad) na komunálnom odpade?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or