Kvíz

Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Traktorista má za úlohu zorať 24 ha pole. Zoral už 20,64 ha. Akú časť úlohy už splnil?

Dĺžka toku Labe je 1 122 km. Dĺžka toku Labe na území Českej republiky je 396 km. Koľko percent z celkovej dĺžky toku Labe je na území Česka?

Zlepšením pracovného postupu sa pri stavbe rodinného domu ušetrilo 11 160 Korún, čo bolo 1,5% z celkového rozpočtu. Aký bol rozpočet na rodinný dom?

V triede je d dievčat a chlapcov je o 2 menej ako dievčat. Koľko je v triede žiakov,ak chýbajú 2 dievčatá a jeden chlapec ??

Vo vozni metra môže cestovať x ľudí sediacich a y ľudí stojacich. Koľko ľudí môže cestovať vo vlaku metra so šiestimi vozňami?

Anička kúpila 3kg múky, 2kg cukru a za 3Koruny rožky. 1 kg múky stojí x Korún, 1kg cukru stojí y Korún. Aký dostala výdavok, ak platila stokorunáčkou?

Na mape s mierkou 1 : 25 000 je vzdušná vzdialenosť dvoch miest 3,5 cm. Aká je skutočná vzdušná vzdialenosť týchto miest ?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or