Author: VSM

Košický zlatý poklad

Milí návštevníci, touto cestou sa Vám vieme pripomenúť a osviežiť aj spomienky na naše expozície vo virtuálnom priestore, ktoré ste už videli, alebo v prípade ak ste ich ešte nevideli viete do nich nakuknúť aj touto cestou. Veríme, že Vás krátkymi kvízmi nielen zabavíme, poučíme, ale aj navnadíme na návštevu expozícií po skončení dnešných obmedzení. Náš piaty kvíz sa bude týkať expozície Košický zlatý poklad.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 70% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1.) V ktorom roku bol Košický zlatý poklad objavený?

2.) Okrem mincí sa v poklade nachádzajú 3 medaily a..

3.) Aký tvar mala nádoba v ktorej bol poklad ukrytý?

4.) Ako sa volá múzeum v ktorom je poklad trvalo vystavený ?

5.) Aké popisné číslo má dnes Hlavná ulica na mieste, kde sa poklad našiel ?

6.) Na nálezcov pokladu čakala v tom čase astronomická odmena, o ktorú sa však nakoniec pripravili. Prečo?

7.) Okrem reálnych zvierat sa na veku nádoby pokladu nachádzajú aj tie mýtické. Aké sú to?

8.) Najvzácnejšou medailou v celom poklade je tá Ferdinandova z roku 1541. Čo ju robí takou vzácnou?

9.) Koľko centimetrov meria reťaz, ktorá bola nájdená spolu s Košickým zlatým pokladom?

10.) Koľko mincí obsahuje celkovo Košický zlatý poklad ?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or