Koncoročný mix, vyskúšaj sa!

Knowledge quiz
Questions 8
Criteria 75% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Koľko metrov kubických(m3) je 20 priestorových metrov

Obnovený lesnícky náučný chodník v správe LM Spišská Nová Ves sa nazýva

Na území LM Spišská Nový Ves je najvyššie položené miesto (1266 m.n.m)

Spoločnosť LM Spišská Nová Ves začala s predajom štiepaného palivového dreva v roku

Potok Holubnica sa nachádza na území polesia

Lokalita Viničiar, na ktorej v lete 2019 vypukol požiar sa nachádza na polesí

Na území, ktoré obhospodaruje spoločnosť LM Spišská Nová Ves sa v roku 2019 vysadili nové stromčeky v počte

Smrek je najzastúpenejšou drevinou na území LM Spišská Nová Ves, aké je percento zastúpenia tejto dreviny

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or