Kamenický hrad

Otestuj sa ako poznáš Kamenický hrad

Knowledge quiz
Questions 12
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Kedy bol postavený Kamenický hrad?

Kto nechal postaviť Kamenický hrad?

Čo znamená prvý známy názov Kamenice v listine z roku 1270 - Torkueley?

Ktorý rod vlastnil Kamenický hrad a panstvo až do zničenia hradu?

Ktorý rod získal panstvo Kamenica s dobytým hradom v roku 1556?

Ktoré hrady susedia s Kamenickým hradom?

Ako sa volala majiteľka hradu, kvôli ktorej bol hrad dobytý v roku 1556?

Aký tvar mala hradná veža?

Ako sa nazýva prírodné územie, na ktorom je hrad postavený?

Aký priemer majú kamenné gule nájdené pri archeologickom výskume?

Ktorá časť hradu je na fotografii?

Ktorá časť hradu je na fotografii?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or