Author: Viktória

Horotvorná činnosť

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 75% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Akým slovom sa inak povie horotvorná činnosť?

Pomocou čoho vieme vyjadriť tvar a sklon vrásy?

Ako inak sa nazýva vzpriamená vrása?

Základné pohyby krýh sú:

Čo je vrása?

Ako sa nazýva koryto vrásy?

Kto považuje za príčinu vzniku vrás horizontálne sily?

Ako vzniká prevrátená vrása?

Pri zlomoch sa kde premiestňujú horninové bloky?

Čo tvorí litosféru?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or