Historie lékařství

Knowledge quiz
Questions 25
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Jak se jmenoval chirurg, který jako první provedl transplantaci srdce?

Pro magnetickou rezonanci se dřív užíval jiný název, od něj se ale upustilo, protože u lidí vzbuzoval hrůzu. Jak se jí říkalo?

Koncem kterého století byl poprvé použít klasický rtuťový lékařský teploměr?

Významný ruský lékař a nositel Nobelovy ceny z roku 1908 se zabýval imunitním systémem a jmenoval se Ilja Iljič... Doplňte.

V roce 1919 se v nově vzniklém Československu zavedlo povinné očkování proti... Doplňte.

V čem bude navždy držet prvenství Louise Brownová narozená roku 1978?

Měkké kontaktní čočky jsou vynálezem prostějovského rodáka. Jak se jmenoval?

Ve kterém roce byla založena Světová zdravotnická organizace?

Co zavedl a vstoupil tím do dějin medicíny Angličan Edward Jenner?

Základem starořecké léčitelství byla takzvaná teorie čtyř tělesných šťáv: žluč, černá žluč, krev a... Doplňte.

Alexander Fleming objevil roku 1928 látku, která se stala základem pro léky obecně zvané... Doplňte.

Kdo byl v řecké mytologii bohem lékařství?

Na přelomu kterým dvou století žil Hippokrates, autor etických pravidel každého lékaře?

Který lékař napsal v 2. stol. n. l. sedmnáctisvazkové dílo Důležitost částí lidského těla?

Očkování proti které nemoci se u nás padávalo do roku 2007 na kostce cukru?

Ve kterém roce Světová zdravotnická organizace oznámila, že byly vymýceny pravé neštovice?

Ve které pražské nemocnici byl roku 1992 instalován Gama nůž?

Ve kterém roce provedl Jan Jessinius první veřejnou pitvu v českých zemích, a to na těle oběšeného zločince?

William Harvey dokázal už roku 1628, že člověk má... Doplňte.

Organizace Lékaři bez hranic vznikla jako reakce na občanskou válku v Nigérii. Ve kterém roce to bylo?

Patým laureátem Nobelovy ceny se stal roku 1905 objevitel bakterie tuberkulózy. Jak se jmenoval?

Ve kterém roce se uskutečnila první úspěšná transplantace srdce?

Pražská nemocnice v Krči je pojmenována po lékaři který byl tvůrcem českého lékařského názvosloví. Kdo to byl?

Dříve bylo naprosto běžné, že pacientům pouštělo žilou. Vědci se dnes shodují, že to mělo smysl jedině při... Doplňte.

Ve kterém městě se v roce 1856 narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freund?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or