Historie lékařství

Knowledge quiz
Questions 25
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Czech (česky, čeština)

Ve kterých letech 20. století byla ve světě poprvé použita magnetická rezonance?

Vlákna v srdci či buňky v mozku jsou pojmenované podle českého vědce. Jak se jmenují?

Rentgenové paprsky byly objeveny zčásti dílem náhody. Co bylo na prvním snímku?

Jak zní starší český název pro epilepsii?

Který vnitřní orgán lidského těla byl jako první úspěšně transplantován?

V roce 1954

Kteří živočichové měli na svědomí nejvíc úmrtí při kopání Panamského průplavu?

Zakladatel mikrobiologie a imunologie, objevitel vakcín proti sněti slezinné a vzteklině. Jak se jmenoval tento vědec?

Ve kterém roce získala vůbec první žena titul MUDr. na dnešní Karlově univerzitě?

Anna Honzáková byla v pořadí třetí českou lékařkou, první dvě však promovaly ve Švýcarsku.

Pokud se dříve o někom řeklo, že skonal na úbytě, na co vlastně umřel?

Která epidemie zdecimovala české obyvatelstvo v polovině 14. století?

Starověcí lékaři prováděli s oblibou takzvanou trepanaci, i když moc velké procento pacientů ji nepřežilo. O co šlo?

Který přívlastek nesla chřipka, která zabila po první světové válce desítky milionů lidí?

Jak se jmenoval český chemik, který významně přispěl k vývoji léků proti viru HIV či proti viru hepatitidy typu B?

Příjice, lues či uherská nemoc - to jsou jedny z mnoha názvů v minulosti hodně rozšířené bakteriální nemoci. Jak se nazývá?

Která nemoc zavlečená Evropany naprosto zdecimovala americké indiány?

Ve které dnešní zemi se roku 1864 narodil Alois Alzheimer, psychiatr a neurolog, který popsal všem známou nemoc?

Které zaměření měl profesor Jan Janský, objevitel čtyř krevních skupin?

Ve které zemi leží Lambaréné, město, kde založil lékař a filantrop Albert Schweitzer nemocnici pro domorodce?

Ve středověku sloužily jako centra zdravotní péče...

Lékař Ignác Semmelweis výrazně zmenšil procento úmrtí rodiček tím, že zavedl...

První žena, jíž byla udělena Nobelova cena za fyziologii a lékařství, se narodila roku 1896 v Praze. Jak se jmenovala?

Která pražská nemocnice měla první záchytku svého druhu na světě, a to díky lékaři Jaroslavu Skálovi?

Slovo ,,vakcína" pochází z francouzského pojmenování jednoho zvířete. Kterého?

Roku 2015 proběhla v Jihoafrické republice první úspěšná transplantace...

Jak se jmenuje lékař, jehož tým provedl první transplantaci plic u nás a který též operoval plicní nádor prezidenta Václava Havla?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or