Author: Ján Uchaľ

História olympijských hier I.

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Prvé, doložené, Olympijské hry sa konali v roku?

Anitcké Olympijské hry sa usporadúvali na počesť boha....

Beh je najstaršou olympijskou disciplínou. Na prvých trinástich OH sa pretekalo iba v behu na jedno štádium (stadion, stadio), čo bola vzdialenosť 192,27 metra a túto disciplínu nazývali :

Mohli ženy súťažiť na antických Olympijských hrách?

Štadión v tvare obdĺžnika s názvom hipodróm slúžil na súťaženie :

Na antické OH nadviazal novovek až po 1500 rokoch. Najprv 23. júna 1894 vznikol Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a potom sa v roku........ konali v Aténach prvé novoveké OH. Pôvodne mali byť v Paríži, ale z úcty k starovekým Grékom sa najprv konali v hlavnom meste Grécka. Doplň správne rok konania novovekých OH?

Zakladateľom novovekých OH bol... Bol nielen zakladateľom novovekých OH a druhým predsedom MOV počas celých 30 rokov (1896 - 1925), ale aj tvorcom Olympijskej charty. Doplň meno zakladateľa novovekých OH.

Pretože cieľom olympijského hnutia je bratstvo všetkých ľudí a ich spolupráca, treba si nielen porozumieť, ale sa aj dorozumieť. Preto oficiálnymi olympijskými jazykmi sú:

Kto športuje, získa nielen pekné a zdravé telo, ale šport vykonávaný v duchu fair play človeka zušľachťuje, učí ho byť čestným, vytrvalým, priateľským. Starí Gréci dobre vedeli, čo robia, preto aj MOV presadzuje šport pre všetkých, čiže výchovu pravidelným športovaním v úsilí vytvárať všestranne - čiže telesne aj duševne rozvinutých ľudí. Akým pojmom takýto súlad tela a ducha označujeme:

Čo znamená slovo olympiáda?

Účastníci OH súťažia medzi sebou v olympijských športoch, ktoré určuje MOV. Zaradené môžu byť len také športy, ktoré sú vykonávané mužmi najmenej v 75 krajinách a 4 kontinentoch, ženami v 40 krajinách a 3 kontinentoch. Do programu zimných OH možno zaradiť len športy, ktoré sa vykonávajú najmenej v 25 krajinách a 3 kontinentoch. V súčasnosti má každý šport svoj zjednodušený obrázok daného športu, ktorý voláme:

Najdlhšou olympijskou bežeckou traťou je maratónsky beh, ktorý dostal názov od dedinky Marathón, kde starovekí Aténčania v roku 490 pred n. l. slávne zvíťazili nad presilou perzskej armády. Podľa povesti bol do Atén vyslaný bežecký posol, aby podal správu o víťazstve. Vzdialenosť ubehol s takým vypätím síl, že stačil povedať len jediné slovo „neníkékamen“ (zvíťazili sme) a od vyčerpania padol mŕtvy. Na návrh Francúza M. J. Bréala zaradil MOV maratónsky beh do programu OH už počas Hier I. olympiády (1896). Aká dlhá je maratónska trať?

Zimné OH sú omnoho mladšie ako letné. Vieš kedy a kde sa konali prvé ZOH?

V antickom Grécku na Olympijských hrách boli aj heladonikovia. Kto to bol?

Ak športovci na antických OH porušili pravidlá museli:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or