Global Gender Gap - kvíz

Knowledge quiz
Questions 6
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Na akom mieste sa umiestnilo SR v Global Gender Gap Indexe v roku 2020?

V ktorom roku získali ženy volebné právo na Slovensku?

Z akých subindexov sa skladá Global Gender Gap Index?

V ktorom roku sa dosiahne platová rovnosť medzi pohlaviami?

Na akom mieste sa umiestnilo Slovensko v regionálnom rebríčku Global Gender Gap Index?

V priemere o koľko % zarábajú ženy menej ako muži?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or