Author: Viktória

Geologický vek

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 75% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Czech (česky, čeština)

Veľký Tresk, praovzdušie, praoceán

Kaledónskym vrásnením vznikli:

Definuj Karbon

Zoraď podľa poradia:

Do Euroázijskej horskej sústavy patria:

Kedy sa vyvinuli cicavce?

Počas štvrtohôr sa striedali:

Čo nám udáva dejiny Zeme?

Opice a slony sa vyvinuli v...

Interglaciál je ...

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or