Author: Ján Uchaľ

Geológia III.

Knowledge quiz
Questions 11
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Sľudu poznáme tmavú a svetlú, ako ich nazývame?

Ako sa volá sopečné sklo, ktoré pláva na vode?

Galenit je ruda ?

Sfalerit je ruda:

Siderit je ruda:

Mramor je premenená hornina, vzniká premenou:

Ako sa volá najkvalitnejšia železná ruda?

Zlepencami sú tvorené:

Najmä zo schránok prvokov, koralov a mäkkýšov vznikla usadená hornina:

Ako sa volá sladkovodný vápenec?

Ako voláme zrastené kvaple, rastúce zhora a zdola v jaskyniach?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or