Author: Ján Uchaľ

Geológia II.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Zoskupenie kryštálov minerálov na spoločnom základe nazývame:

Dva minerály majú majú rovnakú chemickú značku C ale odlišné vlastnosti a vnútornú štruktúru, sú to:

Ako sa volá stupnica tvrdosti minerálov?

V stupnici tvrdosti minerálov sú na 1., 7., a 10. mieste:

Ak vystavíme pyrit pôsobeniu vody, zmení sa na:

Najvýznamnejší slovenský drahý kameň, opál sa ťažil:

Tento "železný kvet" nájdeme v jaskyni:

Ako sa vola najmladšia sopka na Slovensku?

Žula je:

Andezit a ryolit sú:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or