Author: Ján Uchaľ

Geológia I.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Nerastné suroviny delíme na:

Akú hrúbku má oceánska kôra?

Teplota smerom do vnútra Zeme sa každých 33m zvyšuje o

Zemské jadro tvorí najmä

Minerál žltej farby, má charakteristický zápach

Bezfarebná odroda akého minerálu sa nazýva krištáľ?

Minerál olovenosivej farby najčastejšie v ihlicovitej forme sa nazýva

Vyskytujú sa niektoré minerály aj ako čisté chemické prvky?

Aká hornina je zložená z kremeňa , živca a sľudy?

Pôsobením zvýšeného tlaku a teploty vznikajú vnútri zemskej kôry:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or