Francúzsko, Taliansko, Nemecko - 18. storočie

Pamätáte si, kto a čo bolo významné v 18. storočí vo Francúzsku, Taliansku či v Nemecku? Ktorí dramatici ovplyvnili divadelné dianie počas tohto obdobia? Ak ste na tieto otázky kývali hlavou na znak súhlasu, tak si preverte svoje vedomosti v našom dnešnom kvíze!

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Vrchol francúzskej klasicistickej drámy sa pripisuje dramatikovi:

Najznámejšie dielo dramatika Corneilla, ktoré sa zároveň považuje aj za prelomové (zásadné) vo francúzskej dráme?

Významným dramatikom tohto obdobia je aj Jean Baptiste Lully. Aký významný počin sa mu pripisuje?

Moliére sa považuje za dramatika, ktorý sa preslávil najmä v žánri komédia. Medzi jeho diela patria:

Ako sa volajú ústredné postavy v diele LAKOMEC?

V roku 1980 vznikol film Lakomec v réžii Jeana Giraulta, kde hlavnú postavu Harpagona hrá herec:

Diderot, ako významný francúzsky filozof, zastával názor, že klasicizmus je príliš obmedzujúci, pretože boli uznávané najmä žánre ako komédia a tragédia. Chcel pridať nový žáner a to:

V 18. st. sa zrodil významný dramatik, ktorý napísal diela ako: Lazebník sevillský, Dvaja priatelia, Figarova svadba. Jeho meno je:

V 18. st. sa Talianske divadlo spája s reformou Commedie dell´arte. K významným reformátorom patrí dvojica dramatikov:

Carlo Gozzi zvýrazňoval potlačené prvky Goldonim, a to najmä:

Goldoni sa v roku 1762 usadil v Paríži, kde až do smrti písal texty pre divadlo:

Okolo roku 1700, keď už profesionálne divadlo v Anglicku, vo Francúzsku, v Taliansku aj v Španielsku pevne zakotvilo, v severnej a východnej Európe bolo sotva v počiatkoch. Prvý významný reformný krok v 18. storočí v Nemecku podmienil:

Významná spolupráca Ch. Gottscheda je s manželským divadelným párom. S ktorým a prečo?

Ktorý nemecký dramatik sa zapísal najvýraznejšie v nemeckej literatúre?

Vrchol nemeckej drámy na prelome 18. a 19. st. sa pripisuje dvojici popredných dramatikov:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or