Expresionismus a Fauvismus

Dějiny umění

Knowledge quiz
Questions 16
Criteria 99% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Czech (česky, čeština)

Vznik Expresionismu

Kdo namaloval obraz Kompozice VI.?

Kdo namaloval obraz Červení koně?

Který z obrazů namaloval Edvard Munch?

Vyberte výrazové prostředky Fauvismu.

Kteří umělci patří do Expresionismu?

Kteří umělci patří do Fauvismu?

Který z obrazů namaloval Henri Matisse?

Kdo namaloval obraz Žena v bílém?

Expresionismus měl vliv na skupinu českých malířů, kteří se představili v r. 1908 pod názvem....

Umělecký směr, kdy je dílo odrazem umělcovy duše. Umělec maluje co cítí.

Kdo namaloval obraz Čtenář Dostojevského?

Je toto tvrzení pravdivé? Expresionismus byl nejvíce rozšířený v Itálii.

Kdy vznikl Fauvismus?

Patří skupina umělců Die Brücke do Expresionismu?

Do kterého uměleckého směru patří tento obraz Madony?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or