New

ErasmusDays 2020 Spojená škola Svidník

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Koľko rokov funguje program Erasmus+ na Slovensku?

Na Slovensku máme dve národné agentúry programu Erasmus+, ako sa volajú?

Čím je výnimočný rok 2020 pre Erasmus+?

Čo program Erasmus+ NEpodporuje?

Ktorý z uvedených Slovákov sa nezúčastnil programu Erasmus?

Kto riadi program Erasmus+ na centrálnej úrovni?

Čo môžeš získať účasťou v programe Erasmus+?

Ktorá z týchto iniciatív nesúvisí s programom Erasmus+?

Kto z uvedených môže navštíviť cez Erasmus+ školu v zahraničí?

Ktoré z týchto vyjadrení bolo zároveň mottom programu Erasmus+ v minulosti?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or