Author: nina gachul

Malý krok pre našu planétu ZEM.

Budúce kroky k ekologickejšiemu JA pre ochranu životného prostredia.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Viete, koľko ton jedla pre ľudskú spotrebu sa premrhá na celom svete?

Pamätáte si, ktorá krajina z EÚ má najväčšiu spotrebu jedla v kg na osobu?

V ktorom sektore sa jedlo vyhadzuje najviac?

Pamätáte si, koľko kilogramov jedla sa v priemere na jedného Slováka vyhodí?

Aký druh jedla sa najviac vyhodí?

Aký druh dopravy produkuje 72% emisií v EÚ?

O koľko % narástol alebo klesol objem emisií v EÚ medzi rokom 2017 a 2018?

Ktorá krajina v EÚ má najväčšie % v objeme CO2?

Akú inú látku okrem CO2 obsahujú skleníkové plyny?

Snažíte sa uplatňovať nejaké eco-friendly akivity?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or