Divadlo - Shakespeare a Španielsko

Ten náš Shakespeare! Všetci ho poznáme, všetci sme ho čítali, no naozaj o ňom vieme všetky informácie? Zlatý vek Španielska netreba veľmi predstavovať, preto si spoločne zopakujeme dôležité poznatky. Tešíme sa na správne odpovede! :-)

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ktoré dve základné charakteristiky určujú Commediu dell ´ arte?

Aké typy postáv sú innamorato/ innamorata?

Patrí Flaminio medzi typy postáv Commedie dell ´ arte?

Akú postavu v Commedii dell ´ arte vidíte na obrázku?

Kto napísal dielo Maltský žid?

V ktorom roku umrel Shakespeare?

V ktorom hereckom súbore pôsobil aj W. Shakespeare?

Aké divadlo je na obrázku?

Napísal Shakespeare tieto hry: Oko za oko, Antonius a Kleopatria, Cymbelin?

Čo je “lazzi”?

Najvýznamnejší, najplodnejší a najobľúbenejší dramatik v španielskom divadle bol...

Ktorý dramatik napísal pikareskný román Don Quijote?

Pedro Calderón de la Barca napísal hru, kde hlavnou postavou je princ Segismundo, ktorý je uväznený vo veži ako zločinec kvôli veštbe. Segismundo je synom poľského kráľa Basilia. S. Vo väzení prechádza poznaním života, premýšľaním o sebe samom. Stáva sa tvorcom svojho osudu. Život človeka je len prchavý sen a zdanie. Hra sa volá...

V ktorom storočí vzniká pikareskný román?

Kto vyslovil tento známy výrok: ,, Divadlo sú tri dosky, dva sudy a jedna vášeň.”

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or