Čo vieš o sviatku Bohozjavenia?

Knowledge quiz
Questions 20
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Akým krstom krstil Ján Krstiteľ?

Odkiaľ prišiel Ježiš za Jánom k Jordánu?

Z čoho môže Boh vzbudiť Abrahámovi deti?

Čo jedával Ján Krstiteľ?

Ako pomenoval Ján Krstiteľ saducejov a farizejov?

Ktorému prorokovi patria slová: Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi.

Čoho znakom bol Jánov krst?

Kde pramení rieka Jordán?

Kde končí rieka Jordán?

Čím bude podľa Jána Krstiteľa krstiť Ježiš Kristus?

Kam odišiel Ježiš Kristus po krste v Jordáne?

Kto viedol Ježiša Krista na púšť po tom, ako bol pokrstený v Jordáne?

Ako sa volá otec Jána Krstiteľa?

Aký živočích sa spomína pri krste v Jordáne?

Za vlády ktorého cisára sa udial Kristov krst v Jordáne?

Kto bol veľkňazom v čase, keď sa udial Kristov krst v Jordáne?

Ako nazval Ján Krstiteľ Ježiša Krista?

Aké iné pomenovanie mal Ján Krstiteľ?

Čo sa podľa liturgických textov stalo s riekou Jordán, keď do nej vstúpil Kristus?

Kto sa zjavil pri Ježišovom krste v Jordáne?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or