New
Author: VSM

Čo vieš o múzeu ?

Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 70% to pass
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

V expozícii Východoslovenského múzea sa nachádza hromadný nález s názvom Košický zlatý poklad. Napíšte z koľkých kusov mincí pozostáva.

Súsošie Immaculata v Košiciach, známe tiež ako „morový stĺp“, bol postavený na pamäť moru, ktorý zúril v meste a jeho okolí v rokoch 1710 - 1711. Napíšte, v ktorých rokoch bol „morový stĺp“ postavený.

Typickými peňažnými razbami z obdobia povstania Františka II. Rákocziho boli medené mince. Okrem nich sa razili strieborné poltury, poltoliare, zlatky a dukáty. Napíšte, v ktorých rokoch sa razili povstalecké mince.

Napíšte v akom umeleckom slohu je vyhotovená zlatá reťaz z hromadného nálezu s názvom Košický zlatý poklad v expozícii Východoslovenského múzea.

Napíšte koľko mincovní je zastúpených, v hromadnom náleze s názvom Košický zlatý poklad v expozícii Košického zlatého pokladu Východoslovenského múzea.

Napíšte rok založenia jednej z najstaršej, dodnes fungujúcej mincovne na našom území, ktorú založil uhorský kráľ Karol Róbert z Anju.

V posledných rokoch svojho života sa František II. Rákoczi venoval aj remeselníckym prácam, čoho dokladom je aj výzdoba jedálne v expozícii Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákocziho. Napíšte, ktorým remeselníckym prácam sa venoval.

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or