Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Čísla v Nitre

Nemusíte sa obávať, tento kvíz nie je o matematike :-)

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy

Koľko dubov je v názve sedla v Zoborských vrchoch?

Na ulici koľkého pešieho pluku sa nachádza Staré divadlo Karola Spišáka?

Aké číslo linky má cyklobus MHD?

Koľko kníh tvorí knižničný fond Diecéznej knižnice?

Koľko mestských častí má mesto Nitra?

Na koľkých pahorkoch leží Nitra?

Koľko prútov mal kráľ Svätopluk?

Koľko divadiel je v meste Nitra?

Koľko múzeí a galérií je v Nitre?

GPS poloha Nitry:

Send