New

Chvíľka poézie I.

Poézia nás sprevádza od detstva. Spomínate si na prvé riekanky a básničky, ktoré ste sa naučili ešte v škôlkarskom veku? Pokračovalo to na základnej škole a potom na strednej, keď ste sa učili naspamäť básne našich básnikov i svetových klasikov. Aj keď dnes nie ste čitateľmi veršov, niečo o nich a ich autoroch snáď viete.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Jeden z najväčších literátov starovekého Ríma, ktorému sa dostalo označenie magister amoris (učiteľ lásky). Jeho najznámejším dielom sú Metamorphoses (Premeny), epická skladba o mýtických premenách osôb na zvieratá, rastliny a veci. Viete jeho meno?

Homér je najstarší známy staroveký grécky básnik. Práve jemu sa pripisuje autorstvo slávnych eposov. Prvý opisuje trójsku vojnu a druhý dobrodružný návrat jedného z hrdinov tejto vojny domov. Ako sa eposy volajú?

Poézia má dlhú históriu. Prvé básne sa vyvíjali z ľudových piesní alebo z potreby prepísať ústne podania príbehov. Jedným z prvých básnických diel je sumerský epos. Poznáte jeho názov?

Staroveká poetka otvorene, bez zábran, vo veršoch vyjadrovala svoje city a vášne. Na svojom rodnom ostrove zriadila „dom múz“, kde sa zaoberala výchovou mladých dievčat z vyššej spoločnosti. Pravdepodobne nebola vyhranená homosexuálka, no meno jej rodiska sa dodnes používa na označenie ženskej homosexuality. Jej meno je:

Najstaršia zachovaná báseň o láske je napísaná na hlinenej tabuľke a vznikla okolo roku 3500 p.n.l. Autor je neznámy, ale predpokladá sa, že bola prednesená nevestou kráľa Shu-Sin. Pochádza z čias:

Jeho poézia sa vyznačuje revolučným duchom, odráža silné citové zážitky, sústreďuje sa na vnútorný svet hrdinu. K jeho najznámejším dielam patria Chillonský väzeň, Childe Haroldova púť alebo poéma Džaur. Ktorý anglický básnik to bol?

Pavol Országh Hviezdoslav bol vedúcou osobnosťou slovenskej literatúry a kultúry na prelome 19. a 20. storočia. Prvé básne začal písať ako študent po maďarsky a po nemecky. Slovensky začal písať pod vplyvom národovcov a poézie Andreja Sládkoviča. V epickej poézii reagoval na spoločenské problémy a asi najznámejším jeho epickým dielom je:

Francúzsky básnik, scenárista režisér a výtvarník. Miloval Paríž, denný aj nočný, žil naplno, mal veľa priateľov, vášnivo miloval život a protestoval proti všetkému, čo ho ničí. Typ jeho poézie mu vyslúžil označenie „básnik lásky”. Kto to bol ?

Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľ renesančného humanizmu. Svojimi dielami prispel k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia zobrazujúce stav duše po smrti v troch posmrtných ríšach:

Friedrich Schiller, nemecký dramatik, spisovateľ a básnik bol predstaviteľ nemeckej klasiky.V roku 1794 sa v Jene stretol na spoločnej prednáške s významným nemeckým spisovateľom a básnikom. Vytvorilo sa medzi nimi priateľstvo, ktoré si obaja veľmi vážili a dodnes ho pripomína na námestí pred divadlom vo Weimare ich bronzová socha. Viete, kto bol tým priateľom?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or