Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Boj proti vyhýbaniu sa daniam vo svete a v EÚ

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Author: Katarína

Vyhýbanie sa daňovej povinnosti

Skratka BEPS znamená

Kedy má byť implementovaná smernica ATAD II?

Ktoré z preferenčných režimov nadnárodné spoločnosti využvajú na transfer svojich ziskov?

Slovensko sa na boji proti vyhýbaniu daniam

Transakcie považované za neskutočné

Vyberte správne tvrdenie

Send