Biblia 1

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 70% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Na ktoré dve základné časti sa delí Biblia?

Ktoré zviera naviedlo v raji Evu, aby odtrhla ovocie zo zakázaného stromu?

Ako sa volal druhý syn Adama a Evy, Kainov brat?

Ako sa volal muž, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych?

Ktorý apoštol má prívlastok neveriaci?

Ako sa volal Jakubov syn, ktorého bratia predali do otroctva?

Koho vyhnal Ježiš z jeruzalemského chrámu?

Čo si želal od Boha Šalamún, keď sa stal kráľom?

Ktorý anjel zvestoval Panne Márii, že sa stane Ježišovou matkou?

Čo znamená meno Peter?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or