AZD_2

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Za akých okolností môže byť ukončený prac. pomer zo strany zamestnanca?

Čo je to žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru?

Označ charakteristiku ukončenia prac. pomeru

Čo je to evidencia prac. času?

Čo musí obsahovať správa o vykonaní pracovnej cesty?

Pred nástupom nového pracovníka do zamestnania je organizácia povinná spracovať určité písomnosti.Aké?

Čo je to životopis?

Motivačný list- môže sa priložiť k životopisu, má úlohu motivovať zamestnávateľa, aby na pracovný pohovor pozval pisateľa, uvádzajú sa v ňom hlavne pracovné úspechy, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti. Je to pravda alebo nie?

Čo je to pracovná zmluva?

Neprítomnosť pracovníka na pracovisku môže byť zavinená aj plnením iných povinností, ktoré majú spoločenský alebo pracovný charakter.áno alebo nie?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or