AZD-Kvíz

Knowledge quiz
Questions 8
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

V akej forme sa vyjadrujú žiadosti občanov a organizácií?

Aký vzhľad má mať žiadosť?

Ktoré z uvedených možností zaraďujeme medzi druhy žiadostí?

Aké sú spôsoby skončenia pracovného pomeru?

Aké sú povinnosti zamestnanca po ukončení prac. cesty?

Aké sú povinnosti zamestnanca pred nástupom na prac. cestu?

Čo tvorí evidenciu prac. času?

Je pravda,že: Evidencia dochádzky je súhrnný doklad o počte odpracovaných a neodpracovaných dní za mesiac?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or