Az ismétléses alakzatok gyakorlása

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Hungarian (Magyar)

„Ismételni azt érdemes, ami tömör, töltelék-elemek nélkül való, kiművelt szépség. Az olyan szöveg nem kopik, csak nyer a másodszori elhangzásban, jobban ráfigyelhet a fül és bevésheti az emlékezetbe… Az énekben — mint egy lassított filmben — jobban felfogjuk és élvezzük a költői szépségeket, s ezt még jobban elmélyíti az ismétlés.”

Csalfa szíved megrepedjen, /Csalfa szíved megrepedjen!”

"Mosdóvized VÍRRÉ VÁLLJON"

Egy vagy több verssor ismétlődése versszakok végén, elején vagy közepén:

„A magyar népballadában megmutatkozik az ismétlésnek költői atmoszférát teremtő, a mondanivaló súlyát kiemelő jellege. A balladákban az ismétlés nemcsak valami régi technika, aminek megmaradása a szájhagyomány területén amúgy is érthető lenne, hanem költői kifejezőeszköz, s a mondanivalóért van. Az ismétlés számtalan árnyalatában a magyar népballada egyik legjelentősebb alakító elvét láthatjuk.”

"Fehér László LOVAT LOPOTT"

Szó, szócsoport, mondat ismétlése nyelvi vagy ritmikai egység elején:

„Sem nem ÉLEK, sem nem HALOK",

Szó, szócsoport, mondat ismétlése nyelvi, ritmikai egységek végén:

„Aludj, Anna, Fehér Anna!”

Szókezdő hang, többnyire mássalhangzó visszatérése a verssor vagy versszak más szavainak az élén:

"hősöm hősödnél hősebb törzsem törzsednél törzsebb földem földednél földebb csontom csontodnál csontabb sorsom sorsodnál sorsabb"

"Mert nagy lódobogást hallok, /Mert nagy lódobogást hallok.”

"Milyen volt szőkesége, nem tudom már… / Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,/ Milyen volt hangja selyme, sem tudom már…"

A kocsisok most mosdanak,/ A kocsisok most mosdanak!”

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or