A čo na to hlavný korpus prim-9.0-public all...

Skúste uhádnuť správne odpovede!

Knowledge quiz
Questions 5
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ktorý tvar mena tejto historickej postavy sa podľa údajov zo súčasnej verzie hlavného korpusu prim-9.0-public-all používa v slovenských textoch najčastejšie?

Aké citoslovce sa podľa údajov zo súčasnej verzie hlavného korpusu prim-9.0-public-all využíva v prekladových textoch najviac?

S akým slovom sa v súčasnej verzii hlavného korpusu prim-9.0-public-all najčastejšie vyskytuje slovo „Instagram“?

Ktorý tvar tohto slova sa podľa údajov zo súčasnej verzie hlavného korpusu prim-9.0-public-all používa v slovenských textoch najčastejšie?

Aké prídavné meno sa podľa zo súčasnej verzie hlavného korpusu prim-9.0-public-all najčastejšie používa v spojení s podstatným menom „úsmev“?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or