30 rokov eRka - kvíz

eRko je tu s nami už 30 rokov ! Poznáš jeho prítomnosť aj minulosť? Poďme to zistiť ;)

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 20% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Začneme zľahka. Od akého slova je odvodené eRko?

Medzi vonkajšie princípy štýlu MÁM RÁD nepatrí:

Doplň slovo do modlitby eRkára: Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru, veď ma jej radostnou cestou. Nauč ma jednoduchosti a ....

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru, veď ma jej radostnou cestou. Nauč ma jednoduchosti a ....

Kedy oslavujeme Deň dobrovoľníctva?

Koľko eRkárov skončilo prvý týždenný Základný kurz s "výučným listom" ?

Strom viery je ...

22.9.1990. Hovorí Ti niečo tento dátum? Malá nápoveda, dlhoročný riaditeľ DN mal vtedy 25 rokov ...

Na fotografii sa nachádza človek, ktorý má za sebou už eRkársku "minulosť", no stále patrí do súčasnosti. Vieš, o kom je reč?

Kto priviedol Evžena Valoviča k apoštolátu?

Nedávno začala facebooková výzva #30rokoveRka, kedy eRkár zverejní počas 3 dní svoju fotku z eRka, ktorá zmenila jeho život a zakaždým nominuje iného eRkára, aby sa zapojil do hry. Koho Ďury nominoval 3. deň?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or