Author: Nina

1.A

Knowledge quiz
Questions 9
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Kto je naša najoblúbenejšia učiteľka ?

Kde sme boli prvýkrát mimo školy ?

Čo si kúpiš v bufete za 0,30 centov ?

Čoho sa najviac bojíme ?

6. Kam by šla 1.A na dovolenku ?

Čo by sme všetci chceli mať na matematike?

Aký bol náš najlepši zážitok ?

Kam chodíme po škole ?

Kto má najlepši časopis ?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or