?מה את/ה יודע/ת על שבתון

מורה יקר/ה בוא לבחון את ידיעותיך על שנת השבתון

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 75% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Hebrew (modern) (עברית)

?האם מורה מחוייב לצאת לשבתון בשנה השביעית

?כיצד מתבצעות ההפרשות לקרן ההשתלמות

?כיצד משלמים למורה במהלך שנת השבתון

מדוע למורים ברפורמת "עוז לתמורה" משתלם לצאת לשבתון/חצי שבתון בשנה השביעית?

האם באופק חדש משתלם לצאת בשנה השביעית לשבתון?

החזר מס בשנת שבתון

אם ברצוני "לפדות" את קרן ההשתלמות- כמה עליי לשלם?

?אילו תשלומים מממנת לנו הקרן בשנת שבתון

מה קורה לוותק בזמן השבתון?

?כיצד ניתן להרחיב את ידיעותיי בתחום

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or