Θερμομόνωση #001

Φρεσκάρισμα των βασικών μεγεθών υπολογισμού απόδοσης των υλικών θερμομόνωσης

Knowledge quiz
Questions 6
Criteria 80% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Greek, Modern (Ελληνικά)

Όλα τα θερμομονωτικά υλικά, έχουν περίπου την ίδια απόδοση θερμομόνωσης

Όσο μεγαλύτερο το λ (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας) του υλικού, τόσο πιο καλή η θερμομονωτική του ικανότητα

Το πάχος της θερμομόνωσης δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Αρκεί να επιλέξουμε πολύ καλό υλικό

Διπλάσιο πάχος (d) θερμομόνωσης σημαίνει διπλάσια θερμική αντίσταση (R) του θερμομονωτικού υλικού

Διπλάσιο πάχος θερμομόνωσης σημαίνει διπλάσια προστασία (μείωση των θερμικών απωλειών του δομικού στοιχείου στο μισό)

Για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας (U) ενός δομικού στοιχείου αρκεί να γνωρίζουμε τα πάχη (d) και τις θερμικές αγωγιμότητες (λ) όλων των υλικών που συνθέτουν το δομικό στοιχείο

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or