Αεροστεγανότητα Κτιρίου #002

Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 80% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Greek, Modern (Ελληνικά)

Η αεροστεγανότητα κτιρίου είναι δευτερεύον ζήτημα και δεν επηρεάζει την απόδοση της θερμομόνωσης, αρκεί το κτίριο έχει θερμομονωθεί επαρκώς. Τα θερμομονωτικά υλικά αποδίδουν το ίδιο ανεξάρτητα από το αν η κατασκευή είναι αεροστεγανή ή όχι.

Οι σοβάδες είναι αεροστεγανά υλικά. Ο σοβάς στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας μπορεί να παίξει το ρόλο του επιπέδου αεροστεγανότητας.

Όταν γίνεται εξωτερική θερμομόνωση, ο υπάρχων σοβάς της τοιχοποιίας στην εξωτερική της πλευρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επίπεδο αεροστεγανότητας.

Η αεροστεγανότητα περιμετρικά των κουφώματων (ανάμεσα στα παράθυρα και την τοιχοποιία) μπορεί να επιτευχθεί με χρήση σιλικόνης, αφρού πολυουρεθάνης ή σοβά.

Το συνολικό κόστος των υλικών για την αεροστεγάνωση της περιμέτρου (ένωση κουφώμα-τοιχοποιία) δέκα κουφωμάτων σε μια τυπική κατοικία είναι:

Ο εσωτερικός αέρας μιας σοφίτας που διεισδύει στη θερμομονωμένη στέγη λόγω έλλειψης αεροστεγανότητας:

Καλή αεροστεγανότητα πρέπει να συνδυάζεται πάντα με κατάλληλο αερισμό.

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or